Ansatte

Sognepræst
Lise Munk Petersen
Graver
Dorte Neistskov
Gravermedhjælper
Hanne Dorte Johannesen
Organist
Kirsten Gaardbo
Kirkesanger og Webmaster
Carl Arne Jensen
Gravermedhjælper
Camilla Larsen
 
 


Sognepræst
Lise Munk Petersen Kirkevej 129, Tolne, 9870 Sindal Tlf. 98 93 03 23
Mail: lmpe@km.dk

Tolne Kirkegård

Graverkontoret tlf. 98 93 05 97

Mosbjerg Kirkegård

Graver Dorte Neistskov Tlf. 98 93 05 97, mobil: 21 67 15 98

Gravermedhjælpere 

Hanne Dorte Johannesen Tlf. 23 69 12 08
Camilla Larsen

Organist ved begge kirker Kirsten Gaardbo, tlf. 20 71 90 84 
Mail: okgaardbo@outlook.dk

Kirkesanger ved begge kirker og web-master
Carl-Arne Jensen Tlf. 98 93 03 53,
mobil: 21 70 20 85 Mail: carl-arne.jensen@hotmail.com